..........................      گام ششم: جستجویار فرصت شغلی و موفقیت در بازارکار
گام دوم: شناخت خود و خودارزیابی     .....................
گام سوم: معرفی مهارت های عمومی و تخصصی     .....................
..........................       گام چهارم: مسیر پیشنهادی برای توسعه مهارت های عمومی
...............................      گام پنجم: مسیر پیشنهادی برای توسعه مهارت های تخصصی
گام اول: شناخت و عضویت در تیم و دعوت از دوستان      ..........................
 
 
 
 • گام اول:
شناخت و عضویت در تیم و دعوت از دوستان

با تیم متفکران نوین مالی در راستای هدف و رسالت تیم مشارکت کنید و با توسعه خود و تیم در مسیر موفقیت قدم بردارید.

 • گام دوم:
شناخت خود و خودارزیابی

با برنامه ریزی و قابلیت سازی فردی با خودشناسی و آشنایی با مدیریت شخصی و مدیریت رفتار سازمانی همچنین شناخت فرصت های شغلی مالی حسابداری، همواره در مسیر موفقیت پیشرو باشید.

 • گام سوم:
معرفی مهارت های عمومی و تخصصی

از طریق آشنایی با فرآیند رزومه نویسی، رزومه خود را ثبت نمایید و برند شخصی خود را با آموزش و توسعه تقویت کنید و با سرمایه گذاری در طرح همیار و همیار+ مسیر موفقیت را هوشمندانه تر طی کنید.

 • گام چهارم:
مسیر پیشنهادی برای توسعه مهارت های عمومی

در جهت ارتقای فرصت های شغلی مالی حسابداری در مسیر موفقیت، توسعه مهارت های عمومی مورد نیاز را در برنامه خود قرار دهید.

 • گام پنجم:
مسیر پیشنهادی برای توسعه مهارت های تخصصی

برای موفقیت شغلی در مالی و حسابداری با آگاهی از استانداردهای مهارت و آموزش، در راستای تقویت دانش تخصصی خود دائما آموزشو توسعه را در برنامه خود قرار دهید و بعد از گذراندن دوره های آموزشی رزومه خود را به روز رسانی کنید. .

 • گام ششم:
جستجویار فرصت شغلی و موفقیت در بازارکار

فرصت های شغلی مالی و حسابداری را در اینجا جستجو کنیدو با آگاهی در این راه قدم بردارید و در مسیر موفقیت، برنامه ریزی شغلی خود را مورد بررسی قرار دهید.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مجموعه سوال‌های: آزمون استخدامی بانک‌ها (دولتی - خصوصی)

مجموعه سوال‌های: آزمون استخدامی بانک‌ها (دولتی - خصوصی)

گروه مولفان انتشارات پارتیان
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی